Geschiedenis

 

Er zijn (uiteraard) meerdere families met de familienaam van den Hoek. Vooralsnog houd ik me vooral bezig met de familie van den Hoek die afkomstig is van Goeree Overflakkee.

Tevens vindt U op deze site de kwartierstaat van onze vier kinderen. Bij een kwartierstaat worden eerst de twee ouders vermeld, dan de vier grootouders, daarna de acht overgrootouders, daarna de zestien over-overgrootouders enz, enz. Mijn streven is een overzicht te maken van 2048 voorouders van onze kinderen.

Kwartierstaaten getallen

Elke generatie terug betekent een vermenigvuldiging van het aantal voorouders met 2, dus twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enzovoort.

In het onderstaande schema staan de theoretische aantallen voor de eerste twintig generaties.

Generatiepersonen

I         2

II        4

III       8   

IV     16

V      32

VI     64

VII  128

VIII  256

IX    512

X  1.024

XI  2.048

XII 4.096

XIII 8.192

XIV 16.384

XV   32.768

XVI 65.536

XVII 131.072

XVIII 262.144

XIX 524.288

XX 1.048.576

Bijna alle voorouders zijn afkomstig uit Zuid-Holland.